Kontrollutvalet vil stilla spørsmål om Oslo-turen: – Fullt og heilt mitt ansvar, seier ordføraren

Reaksjonane har ikkje latt venta på seg etter at formannskapet reiste til Oslo denne veka. Leiar for kontrollutvalet, Knut Førland, stadfestar at utvalet har blitt oppmoda om å sjå på saka.