Kontrollutvalsleiar Knut Førland med klar tale til kommunen: – Ikkje heldig med irritert revisor

Kontrollutvalet kjem med fleire tilrådingar etter revisjonen av kommunen sin rekneskap for 2019.