Kor er dette?

DEL

Motivet i «Kor er dette» førre fredag var frå Matresvegen, rett etter avkøyrsla til Svelland og knappe 1,5 kilometer frå ferjekaien i Matre. Ein av dei som såg kor bildet var teke var Endre Solberg Hjelmeland, Seimsfoss. Han får ein premie posten.

I dag byr vi på eit anna motiv frå ein stad i kommunen, og spør som alltid: Kor er dette? Veit du svaret sender du e-post til kor@kvinnheringen.no, eller vanleg post (merk konvolutten «Kor er dette?») til Kvinnheringen, Lonavegen 59, 5460 Husnes. Hugs å skriva fullt namn og adresse i tilfelle du vinn.

Svaret må vera redaksjonen i hende seinast tysdag kveld. Vi ønskjer deg lukke til med å finna ut kor fotografen vår har vore denne gongen.

Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags