Motivet i «Kor er dette» førre fredag var frå Sunde skule. Ei av dei som såg kor bildet var teke, var utflytta kvinnhering Anne Margrete Hatlelid, Årdalstangen, som har gått på denne skulen. Ho får ein premie posten.

I dag byr vi på eit anna motiv frå ein stad i kommunen, og spør som alltid: Kor er dette? Veit du svaret sender du e-post til kor@kvinnheringen.no, eller vanleg post (merk konvolutten «Kor er dette?») til Kvinnheringen, Lonavegen 59, 5460 Husnes. Hugs å skriva fullt namn og adresse i tilfelle du vinn.

Svaret må vera redaksjonen i hende seinast tysdag kveld. Vi ønskjer deg lukke til med å finna ut kor fotografen vår har vore denne gongen.