Gode tider ved Ølve Industrier

Dei siste åra har det gått svært bra for Ølve Industrier. No ventar ei spanande tid, bedrifta er i sluttfasen for nye, store kontraktar.