Grøne tal for Rosendal Event: – Har jobba fire-fem årsverk utan lønn

Rosendal Event har nett vore gjennom den aller mest hektiske turistsesongen sin. No er hausten her og det er tid for å gjera opp rekneskapen og å laga planar for framtida.