Korleis utvikla Mauranger?

Artikkelen er over 1 år gammel

«Moglegheitsstudie Mauranger» peikar på klare avgrensingar, men seier òg at dei same avgrensingane også gir bygdene klar identitet og historisk forankring.