Korona slo ut på ferjestatistikken: Trafikken klart mest ned over Årsnes

Kvinnheringen har sett på ferske trafikktal for dei to største ferjesambanda i Kvinnherad. Korona-situasjonen har gjort store utslag på statistikken.