Korona-smell for ferjesambanda: Nedgang over heile fjøla

Ikkje overraskande var det nedgang i ferjetrafikken under korona-nedstenginga.