Kommunen sin tertialrapport fortel om ein verdiauke på nær åtte prosent for Kraftfondet dei første fire månadane i året. Verdien etter fire månader var 759,7 millionar kroner, mot 703,5 mill. kroner ved årsskiftet.

Som kjent gjekk verdien av Kraftfondet ned 11,5 millionar kroner i fjor.