Formidabel vekst for kraftfondet: – Avkastinga på 15,2 % er rekordhøg

2019 vart eit gullår for kraftfondet med ein verdiauke på 107,6 millionar kroner, og ei avkasting på 15,2 % på heile porteføljen.