Kraftige reaksjonar på endringar i domstolssystemet

Av

Regjeringa vil halde oppe alle rettsstader i Noreg, men slå saman rettskretsar, opplyser Justisdepartementet. – Eit stort tap, seier Senterpartiet.