Skyggesida til den grøne energien

Artikkelen er over 2 år gammel

Trass i at vasskraftverk skaper arbeidsplassar, inntekt til kommunen og fornybar energi, har dei ei mørk skyggeside.