Krevjande marknad: Hydro Husnes justerer produksjonen