Over 82 prosent av innbyggjarane i Kvinnherad er medlemmar i kyrkja

Kyrkja: Inn- og utmeldingar 2019: