Tidlegare biblioteksjef i Kvinnherad, og forfattar Brit Bildøen, blir neste års festspelsdiktar i Bergen.

I ei pressemelding heiter det at grunngjevinga av dette valet er som følgjer: «Sjølv om Brit Bildøen skriv om ei kvinne som lempar ein død katt på dørstokken til ein byråkrat, inviterer bøkene hennar først og fremst til refleksjon, ikkje emosjon. Dei er litterært solide, gjennomtenkte og sobre. Brit med lang I er ein sofistikert forfattar, som behandlar sine tema med språkleg og strukturell tryggleik. Forfattarskapen er ikkje mild, men han sprett ikkje uføreseieleg rundt som ein ball heller.»