Til oversikta

Annonsering

Kvinnheringen_nett

Lonavegen 59, 5460 HUSNES

ANNONSERING

E-post: annonse@kvinnheringen.no
Telefon annonseavdelingen: 53 48 21 35

PRIVAT

Tinga rubrikkannonse på marknadsplass (klikk her)
Gjeld kjøp og sal, til leige og ønskjer leige

Set inn dødslysing (send e-post ved å klikke)
Annonsefrist kl. 12.00 ein virkedag (måndag-fredag) før innrykk.

Andre annonser (kontakt oss ved å klikke)
Annonsefrist kl 12.00 to virkedagar før innrykk.
Annonsefrist til måndagsavisa, fredag kl 11.00

BEDRIFT

Annonse på marknadsplass (klikk her)
Gjeld kjøp og sal, til leige og ønskjer leige

Andre annonser (kontakt oss ved å klikke)
Annonsefrist kl 12.00 to virkedagar før innrykk.
Annonsefrist til måndagsavisa, fredag kl 11.00

Nett og mobilannonser
Ta kontakt for prisar, format og meir info:
Kontakt annonse@kvinnheringen.no

Distribusjon av innstikk
Kvinnheringen kan ta innstikk i avisa i ulike format.
Med eit innstikk i avisa er du garantert at trykksaken din kjem heilt heim til dei du vil
treffa.

Prisar på innstikk
00-30 gram 2,0
31-60 gram 2,3
61-80 gram 2,6
81-100 gram 2,90
Over 100 gram etter avtale.
Alle prisar eks. mva.

Ta kontakt for pristilbod og meir info:
Kontakt annonse@kvinnheringen.no

Tilsette
Sjå alle våre tilsette her!

Laussal