Til oversikta

Tilsette

Trude Aarsand

Aarsand, Trude

Journalist
91345033
Elisabeth Berg Hass

Berg Hass, Elisabeth

Journalist
400 41 466
Tomas Bruvik

Bruvik, Tomas

Redaktør, dagleg leiar og desksjef
41108523
Mona Grønningen

Grønningen, Mona

Journalist
99224355
Vidar Håland

Håland, Vidar

Mediegrafikar
91607947
Kristine Hellås

Hellås, Kristine

Kundekonsulent
91240604
Reidun Herland

Herland, Reidun

Grafikar
95962891
Haldor Herland

Herland, Haldor

Marknadssjef
95975364

Herland, Marknadssjef

95975364
Merete Lillesand

Lillesand, Merete

Annonsekonsulent
94288606
Arne Lindeflaten

Lindeflaten, Arne

Journalist
99520863
Karin E. Myhre

Myhre, Karin

Annonsekonsulent
95269278
Aasmund Taarn Sande

Sande, Aasmund

Journalist
95033776
Jonn Karl Sætre

Sætre, Jonn

Redaksjonssjef/Journalist
99520861