«Alle kan nominera kandidatar. Premien til vinnaren er på 30.000 kroner og blir delt ut på eit lokalt arrangement eller på Landbrukskonferansen skipa til av Statsforvaltaren i Vestland og Vestland fylkeskommune», står det å lesa i ei pressemelding frå Vestland fylkeskommune.

Kven som vil kan fremja forslag til kandidatar, men spesielt kommunar, landbruksrådgjevinga og faglaga blir oppmoda om å koma med forslag.

«Prisen kan delast ut til gardbrukarar og grunneigarar, mindre organisasjonar, bygde- og grendelag, grunneigarlag eller andre former for fellestiltak og samarbeid, kommunar, landbruksretta næringsverksemd og FoU-verksemder, står det å lesa i meldinga.

Ekstraordinær innsats

Fristen for å koma med forslag er sett til 28. februar. Etter det skal juryen gå gjennom dei innkomne kandidatane, og landa på ein prisvinnar. Prisen går til ein som har utmerka seg ved å forvalta kulturlandskap og miljøet på ein særs god måte.

«Vinnaren skal ha gjort ein ekstraordinær innsats for kulturlandskapet. Dette kan gå på biologisk mangfald, bygningsvern, verdiskaping, formidling, tilrettelegging og tradisjonar knytt til kulturlandskapet. Medverknad til blest om verdiane i kulturlandskapet i Vestland tel også», skriv fylkeskommunen.