Kvinn­he­rin­gar hand­lar på nye må­tar et­ter ko­ro­na­kri­sa

Frå ko­ro­na-hamst­ring til ein used­van­leg tid­leg «som­mar»: Det har vore mykje for dag­leg­va­re­bu­tik­ka­ne å tenkja på den sis­te tida. Sjølv trur dei at kri­sa har end­ra folk sine hand­le­va­nar.