Kvinna frakta ned i god behald: – Ros til mannskap og frivillige