Idretten skuffa over forslag om å utsetja Kvinnherad Arena – Dette vil vera å skyta seg sjølv i foten.

Kommunedirektøren føreslår å utsetja Kvinnherad Arena, til prosjektgruppa si store fortviling. Ordførar Hans Inge Myrvold ber om tid til å setja seg skikkeleg inn i budsjettforslaget før han tar stilling.