– Arbeidet i Herøysund er eit ledd i oppgraderinga av fibernettet i heile kommunen

Av

Kvinnherad Breiband syt for at stadig fleire får stadig betre nettenester.