Kvinnherad Breiband sendte måndag klokka 14.24 ut ei melding til abonnentane sine, om at tenestene var ute av drift på Husnes, Sunde og Valen. Årsaka er ein større feil på stamfiber, og Kvinnherad Breiband må skøyta om fiberkablar for å få tenestene opp og gå igjen. I hovudsak er det tv-signala som er ute, men nokre kundar har også mista internettsamband. Kundane det gjeld skal ha fått SMS av Kvinnherad Breiband.

Rettetida for feilen er førebels ukjent.