Riggar seg for regionskontor i Dimmelsvik

10-12 nye arbeidsplassar og fleire nye oppgåver venter når kontoret i Dimmelsvik snart blir regionssenter for Region søraust i BKK.