Eventuelt sal av KE-nett til BKK eller HK: Har fått høgare bod enn verdivurderinga

Torsdag 25. april avgjer kommunestyret om kommunen skal gå vidare og forhandla fram ein intensjonsavtale med BKK eller Haugaland Kraft.