– Ein grov insinuasjon mot kommunedirektøren

Ordførar Peder Sjo Slettebø reagerer sterkt på pressemeldinga frå Gaute Lund, som ber om at kommunen bør betala for ei ny juridisk vurdering av vedtektene.