– Ingen grunn til ny juridisk vurdering av vedtektene til Kvinnherad Energi

Kommunedirektør Ragnhild Bjerkvik meiner saka er meir enn tilstrekkeleg opplyst som den er.