Kvinnherad Energi: Lang dags ferd mot fusjon

Fire klokketimar var tida det tok for kommunestyret å koma gjennom dei to sakene som galdt Kvinnherad Energi.