Kvinnherad éin av fire finalistar: – Ein føregangskommune i arbeidet med nynorskopplæring for vaksne innvandrarar

Kan vinna språkpris for medviten nynorskbruk.