Det går fram av postlista til kommunen.

Kjøpar av aksjeposten er Asbjørn Soltvedt.

– Salet er ei oppfølging av vedtak som vart gjort i samband med handsaming av kommunen si eigarskapsmelding heilt attende i 2018, seier kommunedirektør Ragnhild Bjerkvik i ein kommentar til Kvinnheringen.

– Det er ei udramatisk sak, og vedtaket var at kommunen ikkje skulle ha eigardelar i ulike næringsforeiningar, men vera deltakar i Kvinnherad næringsservice som si hovudsatsing. Som kjent er ikkje kommunen eigar i til dømes Husnes utvikling heller, og då er det naturleg at ein likebehandlar dei ulike næringsforeiningane.

Sende ut feil versjon av Sunnfast-notat: – Det er berre å beklaga