– Tøft å vera varslar

Tilsett påstår at kommunen set søkjelyset på varslaren – i staden for på saka, medan rådmann Torstein Aarthun hevdar varslings- og ytringsfridomen til kommunalt tilsette vert godt ivaretatt.