Kommunen vil prøva å finna ny jobb til dei tilsette ved bufellesskapa

Artikkelen er over 2 år gammel

Når bufellesskapa til mindreårige flyktningar vert lagde ned, er det fleire tilsette som må skaffa seg ny jobb.