Kommunen vurderer å kjøpa møbelbygget på Helland

I kommunen si jakt på sentrumsnære lokale på Husnes, seglar møbelbygget på Helland opp som ein aktuell kandidat.