Verje Gaute Lund: – Hårreisande dårleg handtert

Artikkelen er over 2 år gammel

Gaute Lund er verje til ein av dei mindreårige asylsøkjarane som no må flytta som følgje av nedlegginga av Valen bufellesskap. Han reagerer på fleire ting i framstillinga rådmannen hadde i kommunestyret, og saknar ei innrømming etter ein prosess han meiner har vore «hårreisande» dårleg.