Frå 20 til 26 kommunale lærlingar?

Som ordførar Peder Sjo Slettebø tidlegare har varsla, får formannskapet sak om fleire kommunale lærlingar på bordet.