Flest kvinner i den kommunale leiinga

Leiinga av Kvinnherad kommune er kvinnedominert. I kommunen si årsmelding for 2018 er dei øvste leiargruppene lista opp slik:

DEL

• I rådmannen si leiargruppe: 4 kvinner og 4 menn.

• Leiargruppa sektor omsorg, helse og sosial: 9 kvinner og 6 menn.

• Leiargruppa sektor oppvekst: 15 kvinner og 8 menn.

• Leiargruppa sektor teknikk og miljø: 2 kvinner og 5 menn.

Oppsummert blir det 30 kvinner og 22 menn.

Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags