Ein ny epoke har starta for Tormod

Mannen som «innførde» vatn- og kloakkavgifter i Kvinnherad kommune, er no gått over i pensjonistane sine rekkjer.
Publisert