Har betydeleg høgare utgifter enn samanliknbare kommunar

Artikkelen er over 2 år gammel

Skal analysera kva pengane går til.