Han held kontroll med drikkevatnet vårt

Kva hobbyar bioingeniør Jan Ove Olsen dyrkar på fritida anar me ikkje, men på jobb dyrkar han bakteriar.