Kvinnherad med lågast arbeidsløyse i Sunnhordland

Ved utgangen av februar var 100 kvinnheringar heilt ledige.