Kommunedirektøren: – Ingen grunn til bekymring for konkurranse

Fleire aktørar i det private næringslivet i Kvinnherad er bekymra for at kommunalt eigde Kvinnherad Vekstbedrift (KV) kan bli ein konkurrent. Kommunedirektøren meiner ikkje det er grunn til bekymring.