Bedrifter med ønske om endringar: Meiner tomtereglar er for strenge

Eit knippe lokale bedrifter i husbyggingsbransjen har sendt inn eit innspel til kommuneplanen Kvinnherad 2050 sin arealdel, med ønskje om litt romslegare reglar for utnyttingsgraden av hustomter.