Sjå kven som skal ha merke i Kvinnheradløpet i år!