KVV mistar Service og samferdsle frå neste skuleår av

Neste skuleår forsvinn programområdet Service og samferdsle frå KVV, men skulen får ein ny VG2-klasse i industriell produksjon om det blir søkjarar nok.