Kan bli kamp om å koma inn på kjemiprosess

Den nyleg vedtekne kjemiprosess-klassen ved KVV blir truleg eit attraktivt tilbod neste skuleår.