Lærer å programmera robotar i nytt KVV-fag

Kreativitet og aktiv problemløysing står sentralt i det nye realfaget Teknologi og forskingslære ved KVV.