Sjå oversikt: 11 nye føretak i november

Sjå kven som oppretta føretak, bedrifter, foreiningar og lag i Kvinnherad i november.