Jonn Karl Saetre

Store fakter og mykje moro

Det går ikkje stilt for seg når den nyskipa teatergruppa på Sunde er samla.
Publisert