Blir Tomas Bruvik den nye etterfølgjaren til Rune Hetland?